Saturday, 30 July 2011

Peluang perniagaan bersama DUTAGOLD

Peluang perniagaan bersama DUTAGOLD, peluang anda untuk mengenali dan terlibat didalam PERNIAGAAN emas, Kami di DUTAGOLD akan menyediakan platform terbaik untuk Agen kami belajar secara extensif bagaimana untuk mengira harga emas, bagaimana untuk mengenali kualtiti2 emas dan bagaimana untuk memasar dan melabur emas bagi mendapatkan pulangan yang tinggi.Kami akan cuba berkongsi maklumat dengan agent bagaimana untuk meleburkan, bagaimana untuk menulenkan, bagaimana untuk menguji emas, untuk sehinggalah bagaimana menggunakan institusi semasa untuk mendapatkan pulangan dari pelaburan emas.

Terma dan syarat menjadi dealer Duta Gold
SYARAT DAN KEISTIMEWAAN PENGEDAR SAH DUTA GOLD

PENDAFTARAN MASTER DEALER DUTAGOLD
Dokumen yang diperlukan:-
 1. Introducer/Pengenal
 2. Satu salinan kad pengenalan
 3. Rm 10000.00(min)
 4. Keistimewaan Master Dealer :
  • Pendaftaran RM 1000.00
  • Diskaun Harga emas 6% daripada harga Jualan syarikat
  • Mendapat barang kemas bernilai Rm 10000.00
  • Insentif Master dealer get master dealer RM 500.00
  • Insentif Master dealer get Dealer RM100.00
  • Boleh membuat pertukaran barangan kemas yang tidak terjual
  • Mendapat peralatan menjual emas(penimbang+ring test+resit)
  • Katalog Master Dealer
  • Business Card
  • Master Dealer Card
     

PENDAFTARAN DEALER DUTA GOLD.
Dokumen yang diperlukan:-
 1. Introducer/Pengenal
 2. Satu salinan kad pengenalan
 3. Bayaran perkhidmatan,dan kos penghantaran seumur hidup:
 4. Rm 400.00 (Kos penghantaran SAHAJA. Tiada alatan diberikan. Tertakluk kepada terma dan syarat penghantaran)
 5. Rm 800.00 (peralatan  menjual emas diberikan)
 6. keistimewaan Dealer :
  • Diskaun Harga emas 5% daripada harga jualan Syarikat
  • Kos penghantaran percuma
  • Insentif Dealer get Dealer RM 100.00
  • Katalog barang kemas Dutag gold
  • Business Card
  • Peralatan Menjual emas

TERMA DAN SYARAT PENGEDAR SAH

1)         PENGEDAR tidak dibenarkan terlibat dalam sebarang aktiviti perniagaan yang menganjurkan SKIM pelaburan emas yang menyalahi Akta Syarikat, Akta  BAFIA,AMLA,Akta Suruhanjaya sekuriti serta Undang-undang Malaysia.

2)         PENGEDAR tidak dibenarkan menggunakan nama Duta Gold atau resit yang dikeluarkan  oleh GCP untuk menjual selain daripada produk yang dikeluarkan oleh Duta Gold.

3)         PENGEDAR tidak dibenarkan menggunakan nama Duta Gold atau resit yang dikeluarkan oleh GCP untuk membeli emas curi/disyaki diperolehi secara haram.

4)         PENGEDAR tidak dibenarkan mengambil bayaran pendaftaran/deposit tempahan/wang pendahuluan tempahan/bayaran penuh tempahan daripada pelanggan. Bayaran tersebut hendaklah terus dimasukkan ke akaun Duta Gold.

5)         PENGEDAR tidak dibenarkan menggunakan nama /resit /Logo Duta Gold untuk tujuan promosi tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada pengurusan DG.

6)         PENGEDAR hendaklah menjaga nama baik DG pada setiap masa.

7)         Pihak DG TIDAK akan bertanggungjawab di atas salahlaku PENGEDAR yang melanggar undang-undang Malaysia.Sebarang tindakan undang-undang adalah tanggungjawab sepenuhnya oleh PENGEDAR.

8)         Penarikan diri sebagai PENGEDAR: Pihak DG berhak untuk tidak akan memulangkan semula bayaran perkhidmatan,dan kos penghantaran jika PENGEDAR ingin menarik diri sebagai PENGEDAR sah DG tanpa alasan yang munasabah.

9)         Pihak DG tidak akan bertanggungjawab di atas segala tuntutan daripada pihak ketiga/pelanggan dan pihak DG hanya berurusan dgn PENGEDAR sah sahaja. Semua tuntutan adalah tanggungjawab sepenuhnya oleh PENGEDAR.

10)        Pihak DG berhak mengubah terma dan syarat pengedar pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

No comments: